VQC BAP BE WE ICT MaPP DMT CIW Typing VQC PVQC JVQC PELC PCB IRA AMA PLD 3DP HS MOS MTA  國際認證 - 勁園國際認證
VQC認證/學評系統→  
 首頁  > 下載專區

下載專區

標   題  下載 最新更新日期 下載率 
校務基本資料庫+學習歷程資料庫代碼    [21KB] 2018.12.11 602 
VQC認證DM    [2.94MB] 2019.08.22
VQC申請證書名單    [5KB] 2019.02.23 39 
GLAD監評人員申請書    [855KB] 2018.11.21 434 
GLAD_語文考場申請書    [506KB] 2018.10.17 130 
VQC檢定/競賽一聯成績單    [44KB] 2016.09.07 122 
VQ軟體授權申請表    [9KB] 2016.05.25 63 
VQC廣告頁    [2.84MB] 2016.05.12 37 
VQC認證團體報名表    [26KB] 2013.06.04 96 
單字力檢定證書核發級數    [116KB] 2012.06.15 291 
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 | 頁次 :  | 共 1 頁
 首頁  > 下載專區
勁園國際股份有限公司  JinYuan International Corporation
新北市新莊區中正路649-8號8樓  / 8F., No.649-8, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)
TEL:0800-000-799   FAX:02-2908-6347 (服務時間:週一至週五 09:00~18:00 例假日除外)
Copyright 2013-2019 © JinYuan International Corporation All Rights Reserved
昨日[1276] | 今日[916] | 線上[1]