PELC BAP BE WE ICT MaPP DMT CIW Typing VQC PVQC JVQC PELC PCB IRA AMA PLD 3DP HS MOS MTA  國際認證 - 勁園國際認證
PELC認證系統→   
 首頁  > 下載專區

下載專區

標   題  下載 最新更新日期 下載率 
校務基本資料庫+學習歷程資料庫代碼    [21KB] 2018.12.11 602 
PELC認證DM    [2.89MB] 2019.08.22
PELC認證團體報名表    [148KB] 2019.06.21 96 
PVQC/JVQC/PELC 檢定成績登記表    [145KB] 2019.06.12 501 
PELC測評系統個人版申請表    [8KB] 2018.12.18 31 
GLAD_語文考場申請書    [506KB] 2018.10.17 130 
PELC專業英文聽力測評系統授權申請表    [15KB] 2018.09.12 112 
PELC考試說明    [2.77MB] 2018.01.11 73 
PELC企劃書    [1.9MB] 2016.07.27 49 
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 | 頁次 :  | 共 1 頁
 首頁  > 下載專區
勁園國際股份有限公司  JinYuan International Corporation
新北市新莊區中正路649-8號8樓  / 8F., No.649-8, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)
TEL:0800-000-799   FAX:02-2908-6347 (服務時間:週一至週五 09:00~18:00 例假日除外)
Copyright 2013-2019 © JinYuan International Corporation All Rights Reserved
昨日[1276] | 今日[911] | 線上[1]