JVQC BAP BE WE ICT MaPP DMT CIW Typing VQC PVQC JVQC PELC PCB IRA AMA PLD 3DP HS MOS MTA  國際認證 - 勁園國際認證
JVQC認證系統→  
 首頁  > 下載專區

下載專區

標   題  下載 最新更新日期 下載率 
校務基本資料庫+學習歷程資料庫代碼    [21KB] 2018.12.11 602 
JVQC認證DM    [3.25MB] 2019.08.22
JVQC認證團體報名表    [148KB] 2019.06.21 80 
PVQC/JVQC/PELC 檢定成績登記表    [145KB] 2019.06.12 501 
GLAD監評人員申請書    [855KB] 2018.11.21 434 
GLAD_語文考場申請書    [506KB] 2018.10.17 130 
JVQC考試說明    [2.13MB] 2018.01.11 75 
JVQC企劃書    [2.69MB] 2016.07.27 32 
JVQC簡介    [2.08MB] 2016.06.17 38 
JVQC認證簽到表    [9KB] 2015.03.23 14 
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 | 頁次 :  | 共 1 頁
 首頁  > 下載專區
勁園國際股份有限公司  JinYuan International Corporation
新北市新莊區中正路649-8號8樓  / 8F., No.649-8, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)
TEL:0800-000-799   FAX:02-2908-6347 (服務時間:週一至週五 09:00~18:00 例假日除外)
Copyright 2013-2019 © JinYuan International Corporation All Rights Reserved
昨日[1276] | 今日[900] | 線上[1]